Kadı Abdülcebbar


Yazarın Eserleri

Mutezile’de Hukuk Felsefesi

Kadı Abdülcebbar


Copyright © İnsan Yayınları 2014