İbrahim Kalın

Hakkında

Doç. Dr. İbrahim Kalın, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu (1992). Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nde yüksek lisansını, George Washington Üniversitesi’nde beşeri bilimler ve mukayeseli felsefe alanında Molla Sadra’nın varlık görüşü ve bilgi felsefesi üzerine yazdığı teziyle doktorasını tamamladı (2002). College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezinde akademik araştırmalar yaptı. 

 
2005-2009 yılları arasında SETA Vakfı’nın kurucu başkanlığını yaptı. 2009 yılında Başbakan Başdanışmanlığı, 2012 yılında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, 2014 itibarıyla da Büyükelçi sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevine atandı.

Yazarın, İslam felsefesi, İslam-Batı ilişkileri ve Türk dış politikası üzerine yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Çalışmalarından bazıları şunlardır: İslam ve Batı (İSAM Yay., 2007; kitap, Türkiye Yazarlar Birliği 2007 Fikir Ödülüne layık görüldü, Yunanca ve Arnavutçaya tercüme edildi); Akıl ve Erdem: Türkiye’nin Toplumsal Muhayyilesi(Küre Yay., 2013); Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect and Intuition (Oxford University Press, 2010) (Türkçesi: Varlık ve İdrak: Molla Sadrânın Bilgi Tasavvuru, Klasik Yay., 2015); Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş (İnsan Yayınları, 2016); Mulla Sadra (Oxford University Press, 2013). John Esposito ile birlikte hazırladığı, Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21st Century (Oxford University Press, 2011) (Türkçesi: İslamofobi 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu, İnsan Yay., 2015); M. Ghazi bin Muhammad ve M. Hashim Kamali ile birlikte hazırladığı, War and Peace in Islam: The Uses and Abuses of Jihad (Cambridge: The Islamic Texts Society, 2013) adlı çalışmaların, Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science and Technology in Islam (Oxford University Press, 2014) adlı iki ciltlik ansiklopedinin ve Mulla Sadra, The Book of Metaphysical Penetrations, A Parallel English-Arabic Text of Kitab al-Masha’ir (Brigham Young University, 2014) kitabının editörlüğünü yaptı.

Ulusal ve uluslararası gazete, televizyon ve haber ajansında yazı, yorum ve mülakatları yayımlanan İbrahim Kalın, müzikle ilgilenmekte ve Türk Halk Müziği icra etmektedir. Evli ve üç kız babasıdır.


Yazarın Eserleri

Perde ve Mana

İbrahim Kalın

Barbar Modern Medeni

İbrahim Kalın

Ben Öteki ve Ötesi

İbrahim Kalın


Copyright © İnsan Yayınları 2014