top of page
"

"Abdulgani en-Nablusi (1641-1731) tek bir sıfatın kendisini tanımaya yetmediği bir tefekkür deryasıdır. Alim, mutasavvıf, fakih, seyyah ve şairdir. Osmanlı devri mütefekkirleri üzerinde büyük etkisi olan nablusi öte yandan "rihle"leri ile yeni bir edebi türün mucidi olmuş, İstanbul'a gelmiş, öte yanda hem Kadiri, hem Mevlevi ve hem de Nakşi tarikatının şeyhi olmuş bir zattır. Endülüs-Mağrib tasavvuf akımı ile İran-Anadolu tasavvuf akımının buluşma noktası kimliğini de taşımaktadır. Eserleri Abdülhamid'in emriyle özel olarak istinsah edilen Şeyh Abdulgani en-Nablusi, doksan yıllık bereketli ömründe sığdırdığı 280 eserle çıkıyor karşımıza. İşte bu çok yönlü alim ve şeyhin hayatı en son, Paris, Sorbon Üniversitesinde doktora konusu olarak Suriyeli akademisyen Dr. Bekri Alaaddin tarafından ele alınmıştır. Basılmamış bu tezi memleketimiz irfan ehline bir katkı olur düşüncesiyle Fransızca aslından Dr. Veysel Uysal dilimize kazandırdı."

"

Abdulgânî Nablusi Hayatı ve Fikirleri

Stok kodu: 151
0,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page