top of page
"

"Tasavvuf kimine göre “çözmek ve bağlamak” demek... Kulu dünyadan çözmek, sonsuza bağlamak... Nefsinden çözmek, kalbine bağlamak... İslâm dünyasının her köşesinde bir tekke, bir zaviye var. Kimi Kâdirî, kimi Nakşî, kimi Halvetî, kimi Şâzelî... Her toplumun içinde kandil gibi parlarlar. Edebin adresi, muhabbetin kalesidir onlar... Dergâhlar büyük bir medeniyetin alametifarikasıdır. Bu kitapta tasavvufun gönüllere, hayata, medeniyete vurduğu mührü anlatıyoruz. Bir’e giden bir kutlu seferi..."

"

Bir Kutlu Sefer

Stok kodu: 692
140,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page