top of page
"

"Gazâlî’nin felsefe araştırmaları yaptığı sırada kaleme aldığı bu eser, fikrî düzeyde birçok sorunlara ve tartışmalara ışık tutmaktadır. Gazâlî eserinde, felsefi bir tavır ve yöntemle, genel olarak düşünme, konuşma, söz ve yazı arasındaki içsel ilişkiyi gözler önüne sermektedir. Eserin Arapça başlığına göre bunlar, aklın başarıları, marifetleri olarak anlaşılmaktadır. Konusuyla ilgili ilk deneme kabul edilebilecek olan bu kitap, varlık, insan ve dil üzerine önemli yaklaşımları içerdiği gibi, Tanrı ve O’nun kelamı/sözü, peygamberlik ve vahiy konularında da farklı bakışlar sunmaktadır. Gazâlî’nin farklı yönlerini merak edenlerin, dil felsefesine, hermeneutik ve kutsal kitapların nasıl anlatılması gerektiğine ilgi duyanların kayıtsız kalamayacağı bir eser."

"

Düşünme Konuşma ve Söz Üzerine

Stok kodu: 338
90,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page