top of page
"

"“Batılılar, sadece tek tip bir insanlık düşüncesinde ısrar ettikçe ve farklı gelişme derecelerinde tek bir ‘medeniyet’ olduğu inancını taşıdıkça hiçbir uzlaşmaya varılamaz. Gerçek ise birbirinden çok ayrı yönlerde gelişen sayısız uygarlık olduğudur...” Batı medeniyetindeki temel “anomali”yi tespit eden Guénon, külliyatına giriş mahiyetindeki bu kitabında, Batı’ya rasyonalizm ve materyalizm uğruna fazlasıyla ihmal ettiği temel metafizik ilkeleri yeniden elde edebileceği yolları teklif eder. Batı’nın uzak bir geçmişte sahip olduğu geleneksel hikmete geri dönmesi ve bunu yapmak için Doğu’nun özünde var olan hakikat ilkelerine yaklaşması gerektiğini ifade eder. İki temel bölümünün başlıkları olan “Batı’nın Yanılsamaları” ve “Yakınlaşma İmkânları”, 1924’te yayımlanmasının ardından entelektüel çevrelerde önemli bir etki yaratan Doğu ve Batı’nın kaleme alınma niyetini açık bir şekilde ortaya koyuyor: maddi ilerlemeye ve onun yanılsamalarına adanmış, kendi manevi mirasından habersiz Batı'ya Doğu’nun maneviyatını sunmak. Gelenekselci ekolün en önemli temsilcilerinden Guénon’un bu eserinde, eleştirel düşüncelerini derinlemesine ele alma imkânı bulduğu Modern Dünyanın Bunalımı ve Niceliğin Egemenliği gibi eserlerinin özünü okuyacaksınız. "

"

Doğu ve Batı

Stok kodu: 788
130,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page