top of page

"İslam dünyasında felsefenin İbn Rüşd'den sonra son sözünü söylediği kabul ediliyordu. Bazı çevrelerde yalnız "içtihad kapısı"na değil, "felsefe kapısı"na da kapanmış gözü ile bakılıyordu. Artık sadece söylenenler tekrarlanacak veya reddedilecekti. Ne var ki, 16. Ve 17. Yüzyıllarda, özellikle Sadruddini Şirazi'nin (Molla Sadra'nın) temsilcisi olduğu yeni bir uyanış akımı İslam Felsefesini gerçek temeli olan "Vahy"e dayandırmayı başardı. Böylece, "fıkıhçı", "filozof" ve "arif"in, birbirini anlamaksızın ayrı dillerden konuşmaları ve gereksiz bir kördöğüşüne girmeleri nazarı alanda önlenmiş oldu. Fıkıhçı, filozof ve arif vahiy temelinde anlaştıktan sonra, aynı gerçeği ifade edeceklerdi. Molla Sadra'nın felsefe alanındaki bu feyizli katkısı, etkileri günümüze kadar ulaşan bir akımın ve felsefe okulunun doğmasına yol açtı. "Hareket"I "madde"nin nitelik ve arazlarına değil, doğrudan doğruya "cevher"inde kabul eden bu görüş sadece oldukça önemli bazı çizgileri ile elinizdeki kitapta tanıtılmaya çalışılmaktadır."

Evrenin Yatışmaz Yapısı

Stok kodu: 6
0,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page