top of page
"

"“Ne gönül ne de aşk tarife sığmaz.” - M. Nusret Tura “Râh-ı A?k (A?k Yolu) adını verdiğimiz dizinin ilki olan bu kitap, tasavvuf ilminin a?k vadisindeki duyguların yazıya dönüşmüş hâlidir. Mehmet Nusret Tura bu eserinde, ilâhî aşkın cezbesine tutulmuş, âdeta bir Mecnûn gibi yanmakta olduğunu içten ifadeleriyle hissettirmektedir. Okuyucular da zaten yazılardan bunu hissedeceklerdir.  Aşk makamı pek önceden dü?ünüp ta?ınmaya, program yapmaya elvermediği için, bu makamdan söylenmiş sözler de bize belki biraz dağınık ve insicamsız gelebilir. Gönle doğduğu, içten geldiği gibi söylenmiş vâridâtın edebî formel yapıları da kendilerine mahsus bir tarz arz eder ki tasavvufun yazılı tarihinde böylesi metinlere sıkça rastlanmaktadır. Râh-ı a?ka bir nebze hizmet edebildiysek kendimizi bahtiyar sayarız.” - Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç"

"

Gönül ve Aşk

Stok kodu: 113
280,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page