top of page
"

"Dün olduğu gibi bugün de hadîs ve sünnetle ilgili pek çok soru sorulmaktadır. Düne baktığımızda konuyla alâkalı “Hadîs Fetvâları” adında bir literatür bile oluşmuştur. Bugün de aynı ivmede hadîsle ilgili sorulara cevap verilmekte, bu alanda kitaplar yazılmakta, internet ortamında siteler kurulmaktadır. Bu kitap, karşılaştığımız ve sorulması muhtemel sorulara bir cevap arayışı neticesinde ortaya çıkmıştır.  Özellikle medya tartışmalarında bahis konusu olan hadîs ve sünnetin sağlıklı bir zeminde ele alınmadığı, bunun da bir kafa karışıklığına sebep olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, hadîs ve sünnetle ilgili gündemde olan ve merak edilen sorulara kısa ama doyurucu cevaplar verebilmektir. Bununla birlikte, okuyucunun tartışmalardan faydalanabilmesi için az da olsa hadîs ilminin altyapısına sahip olması gerekmektedir. Bu çalışma tamamen usûl, tarih, literatür ve anlama çerçevesinde hadîs problemlerinin incelenmesine tahsis edilmiş olup hadîs usûlüyle ve günümüz hadîs problemleriyle alâkalı seksen yedi soruya cevap aranmış ve verilmiştir. Bu sorular özellikle günümüzde sıkça sorulan ve hadîsten şüphelenmenin sebebi olarak ileri sürülen iddiaları kapsamaktadır. "

"

Günümüz Hadis Problemleri

Stok kodu: 606
300,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page