top of page
"

"Tasavvuf düşüncesinin temel eserlerinden olan Fusûsu’l-Hikem, sûfîlerin bilgi ve varlık görüşünün zirvesidir. İbn Arabî hazretlerinin her peygambere verilmiş olan belirleyici özellikleri/hikmetleri fasslar/bölümler şeklinde anlattığı bu kitap, İslâm düşünce tarihinde bir şerh geleneğinin merkezini oluşturmuş ve tasavvufun seyrini kendisinden sonra büyük oranda etkilemiştir. Fusûs, içerdiği yüce hakikatler ve dilinin ağırlığından dolayı anlaşılması güç bir eserdir. Bu sebeple İslâm literatüründe, hakkında en fazla şerh yazılan eserlerdendir ve bu hikmet dolu eser bugüne kadar sadece belli bir seviyeye hitâb edegelmiştir.  Elinizdeki bu çalışma, Fusûs’u her kesimden insanın rahatça anlayabilmesi için muhtevası, özü ve anlamı korunarak yeni bir üslup ve anlatımla ortaya koyuyor. Böylelikle eser, anlaşılmaz ya da zor anlaşılan bir kitap olmaktan çıkıyor."

"

Günümüz İnsanına Fususu'l-Hikem

Stok kodu: 501
230,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page