top of page
"

"“Kitaba adını veren Hakikat Bahçesi (Gülşen-i Hakikat), geleneksel İslâmî bahçe sembolizminden alınmıştır. Kur’ân, bahçe sembolünü kullanarak Cennet’e bahçe şeklinde atıfta bulunmaktadır. Dahası, Kur’ân-ı Kerîm, Cennet’in mertebelerinden bahsetmektedir. Sûfîler bu sembolizmden ilham almış ve bahçeden sadece cennetvarî hakikatlerin farklı seviyelerini tasvir ediyor olarak değil, ayrıca genelde anlaşıldığı şekliyle Cennet’in ötesindeki İlâhî Hakikat olarak bahsetmişlerdir. En yüksekteki bahçe, Zât-ı İlâhî’nin isimlerinden biri olan Hakk’la ilişkilendirilmiştir. Bu yüzden, Hakikat Bahçesi’ne, içinde tüm manevî gerçekliklerin bir araya geldiği mahal diyebiliriz.  Tasavvuf, Hakikat Bahçesi’ne ulaşmak için onun ilkelerini izleyen kişilere çeşitli vasıtalar sağlar. Tasavvuf, bahçeye giden yoldur, en yüksek seviyede ve bâtınî gerçekliğinde, bahçenin “muhtevası” olmanın yanı sıra Bahçe Sahibi’nin huzuruna ulaşma vasıtasıdır. Tasavvuf geleneği, uzunca bir zaman diliminde mürşidler ve irfan üstadları tarafından tafsil edilen devasa bir metafizik ve kozmolojik ilke dizisini ihtiva etmektedir.”"

"

Hakikat Bahçesi

Stok kodu: 652
0,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page