top of page
"

"Tasavvuf tarihi boyunca fikirleriyle kendisinden sonraki düşünürleri harekete geçiren velûd sûfilerden biri de Hakîm et-Tirmizî’dir. Esas gayesi, temel kaynakları Kur’an ve sünnet olan İslâm’ı hemen her yönüyle anlamak ve anlatmak olan et-Tirmizî’nin, bu işi yaparken yürüdüğü yol tasavvuftur. O, diğer dinî disiplinlerden de faydalanmakla birlikte meseleleri esas olarak sûfi nazarıyla ele almıştır. Hakîm et-Tirmizî ismi anıldığında akla gelen ilk eser Hatmu’l- Evliyâ’dır. Nübüvvet ve velâyet meselesi karşılaştırmalı olarak tasavvuf tarihinde ilk defa ayrıntılı şekilde bu eserde ele alınmıştır. Hakîm et-Tirmizî’nin bu eserinde işlemiş olduğu konular başta İbn Arabî olmak üzere kendisinden sonra yaşayan birçok mutasavvıfın ilgisini çekmiştir. Özellikle hatmu’l-velâye görüşü ondan sonra tasavvuf tarihinin tartışılan meselelerinden biri haline gelmiştir."

"

Hatmu'l-Evliya

Stok kodu: 458
170,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page