top of page
"

"Hikâyem Ne Tuhaftır Endülüslü Şüşterî, ismi daha çok, üstadı ve şeyhi İbn Seb’în’le birlikte anılan bir sufidir. İsminin bugün hâlâ İslam dünyasının birçok yöresinde bulunan tekkelerde anılıyor olmasını geride bıraktığı divanına borçludur. Şiirleri hâlâ zikir halkalarında terennüm edilmektedir. Ayrıca Şüşterî’yi, tasavvufî temaları yalın bir üslupla dile getirme kabiliyeti bakımından Yunus Emre’ye benzetmek mümkündür. Şüşterî, üç yüz kadar müridiyle birlikte, Mağrib bölgesinden Orta Doğu’nun birçok bölgesine uğrayan bir güzergâhta onlarca yıl süren yolculuklar yapmış gezgin bir sufidir. Bu yolculuklar esnasında tanıştığı bazı Kalenderî çevrelerden de etkilendiği görülmektedir. Ama eserlerinden hareketle, gerek çağdaşlarının ve sonrakilerin kendisine yönelik eleştirilerine ve gerekse taşıdığı Kalenderî etkilere rağmen kendisini marjinal veya heterodoks bir sufi saymamız mümkün değildir. Nitekim Şüşterî de kendisini ısrarla Sünnî tasavvuf içinde konumlandırmak istemektedir. Elinizdeki kitap, bu ilginç sufi şairin az bilinen tasavvufî dünyasını incelemektedir. "

"

Hikayem Ne Tuhaftır

Stok kodu: 703
0,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page