top of page
"

"Bu kitapta, İslâm’da tasavvur olunduğu şekliyle hayatın en temel esaslarıyla ilgili tanım ve açıklamalara yer verilmektedir. Bu izahlar din, insan, bilgi, hikmet, adalet, doğru amel (edeb), akıl ve akletme (nutk) ile, dilin, düşüncenin, anlamın, bilginin ve eğitimin İslâmîleştirilmesiyle, Kur’ânî yorumlamalar (tefsir ve te’vil) paralelinde tabiatın incelenmesi ve bilimsel olarak araştırılmasının yöntemiyle, Arapça dâhil tüm Müslüman halkların dillerinin İslâmîleştirilmesinde Kur’ân’ın rolüyle, İslâmî anlamda eğitimin ve eğitme sürecinin aslında “terbiye” kavramıyla değil de daha çok “te’dib” kavramıyla karşılanabileceğiyle alakalıdır.  Kitapta İslâmî eğitim felsefesi ve bu felsefenin oturtulacağı zemin konusunda bir çerçeve çizilmekte, bilgi edinmenin ve İslâmî eğitimin gayesinin temel esprisinin “iyi bir vatandaş” değil, “iyi bir insan” yetiştirmek olduğu belirtilmektedir. Seküler (dünyevî) kavramıyla sekülerizasyonun (dünyevîleştirme) anlamı ve bunun kapsamı kitapta anlatıldığı biçimiyle belki ilk defa ele alınmaktadır.  Bu kitap kendi çapında, muhteva olarak yoğun fakat düşüncelerinin ifade ediliş biçiminde muhtasar bir çalışmadır."

"

I?slâm Seku?lerizm ve Geleceg?in Felsefesi

Stok kodu: 54
270,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page