top of page
"

"Müfessirin yönteminin Kur’ân ilimlerine yaklaşımıyla belirlendiği ön kabulüne dayanan bu eser, İslam düşüncesinin seyrini önemli ölçüde etkileyen Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin Kur’ân ilimlerine yaklaşımını inceleyerek ayetleri izah ederken nasıl bir usul takip ettiğini tespit etmeyi amaçlıyor. Elinizdeki kitapta, öncelikle İbnü’l-Arabî’nin müfessir kimliğinin oluşumunda etkili olabilecek yönleri ele alınarak hayatı hakkında kısaca bilgi veriliyor ve araştırmanın üzerinde yürütüldüğü Fütûhât’ın tanıtımı yapılıyor. Daha sonra, İbnü’l-Arabî’nin fikriyatıyla ilk kez karşılaşacakların dahi konuları kavrayabilmesi için sade ve anlaşılır bir üslupla, Şeyh-i Ekber’in yorumlarının ardındaki fikrî arka planı göstermek amacıyla düşünce dünyasının genel bir haritası çıkarılıyor. Son olarak ise İbnü’l-Arabî’nin ayetlere getirdiği yorum örnekleri üzerinden Kur’ân ilimlerinin hangilerinden istifade ettiği ve bu ilimleri nasıl kullandığı ortaya konuluyor. Dil verileri, rivayet bilgisi ve kaynak kullanımına dair örnekler sunularak İbnü’l-Arabî’nin, tefsir külliyatı içinde bulamayacağımız özgün yorumlarına dikkat çekiliyor. "

"

İbnü'l-Arabî'nin Kur'ân İlimlerine Yaklaşımı

Stok kodu: 828
300,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page