top of page
"

"Bu kitabın temel amacı İslam tefsir geleneğinde aklî tefsir hareketinin öncüleri olarak kabul edilen Mu‘tezile’ye İmam Mâtürîdî’nin yönelttiği eleştirileri tespit etmek ve bu tespitten hareketle İmam Mâtürîdî ile Mu‘tezilî söylemin tefsir paradigmaları arasındaki ayrışma zeminini ortaya koymaktır. İmam Mâtürîdî, Mu‘tezilî akılcılığın somut bir şekilde kendisini gösterdiği ve bu yönüyle Mu‘tezile’nin ayırıcı vasfı hâline gelen hemen tüm konularda Mu‘tezile’ye çok ciddi eleştiriler yöneltmiştir. Söz konusu eleştirilerin incelenmesi, Mâtürîdî’nin Mu‘tezile algısını resmetmesinin yanı sıra onun akılcılığının, Mu‘tezile akılcılığı karşısında nasıl konumlandırılması gerektiğiyle ilgili önemli veriler sunmaktadır. Bu itibarla elinizde eserin amaçlarından birisi de İmam Mâtürîdî’yi, akılcılık temelinde Mu‘tezile’den daha ileri bir noktada konumlandırma eğilimi gösteren kimi yaklaşımların sahici bir gerçekliğe karşılık gelip gelmediğini, onun Mu‘tezile’ye yönelttiği eleştiriler üzerinden test etme imkânı sunmaktır."

"

İmam Mâturîdî'nin Mu'tezile Eleştirisi

Stok kodu: 780
280,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page