top of page
"

"Varoluşu, var olanı ve en temelde insanı, yani kendimizi anlamak varlığımızın bidayetinden bu yana en asli uğraşlarımızdan. Bu kitap da mezkûr uğraşa naçizane bir katkı sunmayı amaçlıyor. Bunu yaparken insanı mikrokozmosun engin anlam dünyasında bulmaya çalışıyor. İnsanı ele alırken onun eğitimini de okulun haricinde bir yerde konumlandırıyor. Eğitimi genelde akla gelen ilk çağrışım olan formel/resmî öğretimden ayrıştırıp onu yaşama sanatının bir parçası olarak ele alarak eğitime iade-i itibarını yapmayı hedefliyor. Eğitimi, insanı başarılı kılacak faktörler temelinde değil de onu erdemli, yani daha insani kılacak hususiyetler temelinde ele alıp irdelemeye çalışıyor. Eğitim tartışmalarını eğitim bilimcilerin pozitivist ve teknik bakış açılarının haricinde bambaşka bir zemine çekebilmenin imkânlarını araştırıyor. Ve yine eğitimi okullulaşmış muhayyilenin hegemonyasından azade kılarak onu kendi velut anlam dünyasında, poetik olanın zenginliğiyle harmanlayarak anlamlandırmayı amaçlıyor. İnsanı Anlamak: Eğitimin Poetikası, okul eğitimine karşıt bir eğitim tasavvurunu temsil ederek insanı savunuyor ve en yalın hâliyle eğitimi insanda, onun mikro ve makro ilişkilerinde, insanla birlikte karmaşıklaşan kozmosta her gün cereyan eden hayat sahnelerinde ve en temelde insanı insan yapan amillerin sahilsiz okyanusunda bulmaya çalışıyor. Bu yönüyle de aslında eğitimi en engin anlamıyla bir insan olma sanatı olarak ele alıp açımlamayı hedefliyor."

"

İnsanı Anlamak

Stok kodu: 867
0,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page