top of page
"

"İslâm düşünce geleneğini bütüncül bir tarzda anlamaya yönelik yayınlar, tarihî birikime yönelik  basite indirgenmiş genellemeci kritiklerin etkisi karşısında teorik yetersizliği aşmaya yardımcı  olacaktır. Pakistanlı ünlü ilim adamı ve filozof Mian Muhammed Şerif’in derlediği bu eser, İslâm  düşünce tarihi ile ilgili olarak oryantalistlerce yayınlanmış eserler karşısında geleneği yeniden  yorumlama arayışlarının ciddi bir misalini teşkil etmektedir. Bölüm yazarlarının büyük kısmının  inceledikleri akım ve şahsiyetlerin özgün niteliklerini vurgulamaya çalışmış olmaları, İslâm düşünce  akımlarını kendi dinamikleri içinde anlamayı mümkün kılmaktadır. Ayrıca eserin benzeri birçok  eserde yer almayan İbn Haldûn sonrası dönemi de kapsıyor olması dolayısıyla denilebilir ki bu  derleme eser, sahasında yayınlanmış en detaylı düşünce tarihi kitabıdır. Bu açıdan İslâm düşüncesi  tarihine ilginin gittikçe yoğunlaştığı günümüzde, bu eserin önemli bir boşluğu doldurduğu aşikardır. "

"

İslam Düşüncesi Tarihi - 1

Stok kodu: 714
450,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page