top of page
"

"Elinizdeki bu kitap, on altıncı yüzyıl Osmanlı âlimlerinden Kınalızâde Ali Efendi’nin Ahlâk-ı Alâî adlı eserinde siyaset ve ahlaka yaklaşımını konu edinmektedir. Siyaset ile ahlakı inceleyip anlama çabasında olan bu kitap, dört kavram veya konu üzerine temellenmiştir. Bunlar, siyaset, ahlak, siyaset ahlakı ve ahlak siyasetidir.   Kınalızâde’nin siyaset ve ahlak yaklaşımı, İslam siyaset ve ahlak düşüncesi geleneğinde çok önemli bir yere sahiptir. Kınalızâde bu eserinde ahlak ile siyaseti, özellikle siyasetin ahlak ile sıkı ilişkisini ortaya koyarak bir bütün hâlinde ele alır. Siyaset ve ahlak düşüncesinde din ile devletin ikiz olmasının tezahürleri olarak ilahi lütuf ve inayet ile hükûmet etme nimetine mazhar olan devlet başkanının hükümleri uygulamada şeriat sahibi Peygamber’e uyması gerektiğini düşünür.   Kınalızâde’nin bu eserinde siyaset ve ahlakla ilgili olarak verdiği bilgiler, yaptığı izah, değerlendirme ve yorumlardan önemli bir kısmı bugünün dünyasına ışık tutacak boyutları haizdir. "

"

Kınalızâde'de Siyaset ve Ahlak

Stok kodu: 823
130,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page