top of page
"

"Kozmos'taki hakîkat Yaratıcı'nın kendisidir...  Chittick, “hakîkat” kelimesiyle nitelenmeye sadece Allah'ın kendisinin layık olabileceğini, O'ndan gayrı her şeyin konumunun muğlak olduğunu savunuyor. Kozmos'un Hakîkati’nde bugün, İslam'ın ancak kabuğuyla yaşandığını ortaya koyuyor. İrfânî/tasavvufî geleneği hayata geçirerek modernitenin putlarından kurtulup “öz”e nasıl inilebileceğinin ipuçlarını veriyor.  "La-makâm makâmı, evvelemirde kâinatın zuhuruna sebep olan aşkın âlemdedir. Hakîkî mânâ, dogmalar, doktrinler, teoriler, savlar veya diğer herhangi bir zihnî inşa faaliyeti ile asla kavranamaz. Hakîkî mânâ, ancak aklın faaliyetinin ötesine geçerek, aklın ve bütün dünyanın ardındaki ezelî aklın birleyici idrâkinin tahakkukuyla ve insan zâtını aşkın menşei ile yeniden cem edilmesiyle bulunur.""

"

Kozmos'un Hakikati

Stok kodu: 686
135,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page