top of page
"

"İslâm dünyasının Batı’yla kurduğu, Batılılaşma yönüne ve rengine sahip ilişki onu sadece sosyal alanda değil, ucu dinî ilimlere kadar varan bilimsel alanda da derinden etkilemiştir. Bu ilişkinin bir sonucu olarak, “yeni” ve “yeniden” kavramlarının etrafında şekillenen bir ilim ve düşünce hayatı Müslümanların bir kısmı tarafından süratle sahiplenilmiştir. Dinî ilimlerin en önemlilerinden Kur’ân tefsiri de bu etkileşimden nasibini almıştır. Bunun sonucunda da tefsir alanında yeni yönelişler ortaya çıkmıştır. Bu eser, İslâm dünyasının Batı’yla kurduğu ilişkinin önemli sonuçlarından biri olan tefsir ilminde yaşanan yeni hareketlerin en önemlilerini incelemektedir. Muhammed Abduh’un ve Sir Ahmed Han’ın tefsir yöntemlerinden, çağımızda öne çıkan bilimsel tefsir anlayışına ve son yılların tartışmalı konularından “hermeneutik”e kadar, çağdaş tefsir ve yorum akımlarına topluca ve bazen eleştirel olmak üzere yakından bakmayı önermektedir."

"

Kur'ân'ın Yeniden Yorumlanması

Stok kodu: 350
155,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page