top of page
"

""Kur'an'ın ideolojik olarak günü gününe tüketilişi ile, bunun bugün yalnızca Müslümanların değil, aynı zamanda din fenomenine ilişkin bilgimizi yenilemek isteyen bütün toplumsal düşüncelerin karşısına çıkardığı bütün problemlerin özgür ve eleştirel bir düşünce tarafından ele alınışı arasında oransızlık gitgide büyümektedir." Kur'an'ın antropolojik okunmasına öncülük eden Arkoun, çalışmalarını bir "din dili göstergebilimi"nin oluşmasına yoğunlaştıran bir yazar. Türkçe'de ilk kez Kur'an Okumaları'yla okuyucunun karşısına çıkan Arkoun'un yorumlarının eleştiriye ve tartışmaya açık olduğu unutulmamalıdır."

"

Kur'an Okumaları

Stok kodu: 153
0,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page