top of page
"

"da, Kur’ân’ın nüzûl ortamında bu âyetlerin ne mânâ ifade ettiğini ve ilk muhataplar tarafından nasıl anlaşıldığını ya da anlaşılmış olabileceğini tespit etmeye çalıştık. Daha sonra ‘Te’vil’ başlığı altında, kelâmî ve felsefî birikimin neticesinde zamanla ortaya çıkan bazı tartışma ve yorumları zikrettik. Bununla, nesnel anlam ile öznel anlamın, bir başka ifadeyle ilk muhatapların anladıkları mânâ ile sonraki muhatapların anladıkları mânâların birbirine karışmamasını amaçladık. Son olarak da tefsir literatürünü zenginleştiren, ona mistik ve estetik bir boyut katan sûfîlerin Kur’ân yorumlarını ‘İşâret’ başlığı altında ele aldık.”"

"

Mülk Sûresi

Stok kodu: 711
85,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page