top of page
"

"Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî-i Mânevî’sinin her cildinin başında kitabın Fâtiha’sı hükmünde bir dîbâce yer alır. Bu dîbâcelerden birinci, üçüncü ve dördüncü ciltlerde bulunanlar Arapça, diğerleri Farsça dilinde kaleme alınmıştır. Çevirisini sunduğumuz Sırâtu’s-Sevî Şerhu Dîbâcâti’l-Mesnevî isimli bu eser, İmam Nablusî’nin Mesnevî’nin Arapça üç dîbâcesine yazdığı şerhten meydana gelmektedir. İmam Nablusî bu çalışmasında gerek İbn Arabî’den yaptığı nakillerle gerekse Ekberiyye geleneğine ait kavramları kullanmak suretiyle Şeyh-i Ekber ile Hz. Mevlânâ’yı buluşturmuş, ilim ehli âriflerin aynı hakikati ifade ettiğini göstermiştir. Vahdet-i vücûd anlayışının yoğun biçimde işlendiği bu kitap, aynı zamanda Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî’de ifade ettiği felsefe ve hikmete giriş mahiyetindedir. "

"

Mesnevi'nin Üç Kapısı

Stok kodu: 826
85,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page