top of page
"

"Gazzîzâde Abdüllatîf, medrese ve tekke geleneğini, zahirî ilimlerle bâtınî olanları birleştirmiş iki kanatlı bir sûfîdir. Eserlerine göz atıldığında, kapsamlı bir ilmî birikime ve işlek bir zihne sahip olduğu görülmektedir. Gazzîzâde Abdüllatîf yazdığı yetmiş kadar kitabıyla İsmâil Hakkı Bursevî’den sonra Bursa’nın en çok esere sahip mutasavvıfıdır.  Elinizdeki kitap, bu önemli ama az bilinen şahsiyet hakkında kapsamlı bir giriş ile Nakşbendiyye tarikatının on bir esasının (kelimât-ı kudsiyye) tarif edildiği, Sadrazam Koca Râgıb Paşa’ya ait bir kasidenin Gazzîzâde Abdüllatîf tarafından açıklandığı Merg?bü’s-Sâlikîn adlı eseri içermektedir."

"

Nakşbend Yolunun Esasları Mergübü's-Sâlikîn

Stok kodu: 428
280,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page