top of page
"

"Öğütler veya nasihatler kitabı olan Risâletü’n-Nushiyye’de Yûnus Emre, insanlara kötü birtakım düşünce, duygu, tutum ve davranışlardan nasıl uzak durulacağına dair vaaz u nasihatte bulunmaktadır. Nasihatler kitabı olan bu eserde, anahtar kavramın akıl olduğu söylenebilir. Denilebilir ki bu eser, akıl ve düşünce merkezinde nasihatlerde bulunan bir kitaptır. Gerçekten de eser dikkatlice incelendiğinde, Yûnus Emre’nin yanlış yollara düşen insanın kurtuluşa ermesinin, o yanlış yollardan kurtulup doğru yola girmesinin, kısaca Allah’ın izniyle akıl, düşünce, bilgi ve bilinçle mümkün olacağını savunduğu anlaşılır. “Neye bakar isen kendi yüzündür / Kimde ne görürsen kendi özündür” diyen şair insanın eşyaya da insana da ayna olacağını, öz aynasını kulluk ve ahlak cilası ile parlatması gerektiğini telkin etmektedir."

"

Nasihat Kitabı

Stok kodu: 701
95,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page