top of page
"

"Kültür tarihimizin hemen her dalında bir dönüm noktası ve geniş anlamda bir kültürel değişme dönemi olarak nitelenen Tanzimat, Türkiye’ye laiklik anlayışının girmesi ve modern Türkiye’nin laik temellerinin oluşmasında etkin bir role sahiptir. Bu durumda Tanzimat Dönemi, Türkiye’de din-devlet ilişkisi açısından bugün gelinen noktayı siyasi ve sosyolojik düzlemde anlayabilmek ve izah edebilmek için önemli bir dönemeç olarak önümüzde durmaktadır. Türkiye’nin Laikleşme Serüveninde Tanzimat, bu dönemeci anlama çabasının bir ürünüdür. Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm’de, Araştırmanın Metodolojisi başlığıyla araştırma boyunca nasıl bir metodoloji izlendiği ortaya konulmaktadır. Din-Devlet İlişkilerinin Teorik Çerçevesi başlığını taşıyan ikinci bölümde, genel olarak din-devlet ilişkileri, din-devlet ilişkilerinin aldığı veya alacağı biçimler, yani din-devlet ilişkilerinin tipolojisi, kuramsal çerçevede ve çeşitli örneklerle ele alınmaktadır.Üçüncü Bölüm araştırma konusunun başlığını taşımaktadır: Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi Din-Devlet İlişkisi. Bu bölümde Tanzimat’ı Hazırlayan Şartların Oluşum Süreci, Tanzimat Fermanı ve Din-Devlet İlişkisi, Tanzimat’ın İcra Aşaması: Sibih-Laik Dönem isimlerini taşıyan üç alt başlık altında, Tanzimat’ın Türkiye’nin laikleşme sürecinde nasıl bir yere sahip olduğu hususu ele alınmaktadır."

"

Türkiye'nin Laikleşme Serüveninde Tanzimat

Stok kodu: 281
395,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page