top of page
"

"Elinizdeki çalışma hadîs usûlü ve literatürünün daha kolay öğrenilmesi amaçlanarak hazırlanmıştır. Özgün tarafı, tüm konuların tablolarla anlatılmasıdır. Esere görsel bir boyut kazandıran tablolar, konuların daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır. Eser, Ammad Ali Cum‘a’ya ait iki kitabın birleştirilerek tercüme edilmesinden müteşekkildir. Birinci bölümde Mustalahu’l-hadîsi’l-müyesser, ikinci bölümde ise Tahrîcu’l-usûl ve dirâseti’l-esânid adlı kitap tercüme edilmiştir. Kitabın sonundaki “Ekler” bölümü ise mütercim Prof. Dr. Yavuz Köktaş tarafından ilave edilmiştir. Bu ilavelerle eksik kalan bazı konular yine tablolaştırılarak okuyucunun istifadesine sunulmuştur."

"

Tablolarla Hadis Usülü ve Edebiyatı

Stok kodu: 567
140,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page