top of page
"

"Hz. İsâ Hıristiyan ilahiyatında teslîsin ikinci ilâhî unsuru olarak boynu bükük, gözü yaşlı, elinde asasıyla insanlar arasında gezinen ve bu dünyadan çok manevî âleme has, adeta insanlık ötesi bir figür olarak resmedilmiştir. Kiliselerde çarmıhta acı çekerek hayatını veren bu Mesih görüntüsü, Batı’nın kurgusal Hıristiyan teolojisinin merkezini oluşturmuştur. Müslümanlar elbette Hz. İsâ’nın çarmıhta öldüğüne inanmamaktadır, ancak hepsi bu kadar. Kur’ân’ın pek çok ayetine rağmen, onun nebevî mesajı hakkında doğru bilgilere sahip olduğumuz söylenemez. Kur’ân’ın yanı sıra Hz. İsâ hakkında diğer önemli kaynak ise mevcut İncil metinleridir. Özellikle Matta İncili’ndeki “Dağ Vaazı”, Hz. İsâ’nın peygamberlik misyonunu ve ilâhî mesajını keşfetmemiz için oldukça münbit bir kaynaktır. İşte bu çalışmada, Hz. İsâ’nın peygamberlik misyonu, daha çok onun mevcut İncil metinlerinde yer alan Dağ Vaazı öğretilerine dayalı olarak araştırılmıştır. Bu vaazda Hz. İsâ, kendi döneminde Yahudilerin dinlerini, şekil ve kurallar manzumesine hapsedip riyakârlık kaynağına dönüştürdüklerine, aşırı derecede dünyevîleşerek iman, adalet, merhamet ve samimiyet duygularını terk ettiklerine işaret etmiştir. Esasen Dağ Vaazı’ndaki nebevî telkinler günümüz Müslümanlarını da tedib eder niteliktedir."

"

Tuz ve Işık

Stok kodu: 651
150,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page