top of page
"

"Elinizde bulunan bu özlü eser, İbn Arabi'nin müntesiplerinden ve kamil halifesi olan Sadreddin Konevi'nin yetiştirdiği Müeyyedüddin el-Cendi'ye ait olup umuma hazırlanmış bir tasavvuf ve ahlak kitabıdır. Kitap, herkesin istifade edebileceği bir muhteva çerçevesinde hazırlanmış ve bu amacı da fevkalade özlü olarak ortaya koymuştur. Eser iki ana bölümden oluşmakta: Birinci bölüm marifetullah için gerekli itikadi bilgileri muhtevidir. İkinci bölümde de tarikat, seyru süluk adabı ve ahlakı hakkında temel ve ince bilgiler verilmektedir."

"

Vuslat Yolu

Stok kodu: 165
125,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page