top of page
"

"Bazı şarkiyatçıların başlattığı tartışmaların neticesinde hadis külliyatı ile Yahudi kültürü arasında ilişkiler kurulmaktadır. Bazı hadislerin kökenlerinin Yahudi kültürü olduğu, sahabeden kimi isimlerin Yahudilikten ihtida etmeleri nedeniyle, eski Yahudi kültürlerini izlerini yeni dinlerine yansıttıkları, yine Hz. Peygamber'in bazı arkadaşlarının Yahudi çevrelerle olan irtibatları sonucunda hadis külliyatına Yahudi kültüründen sızmaların olduğu gibi iddialar muhtelif vesilelerle dile getirilmiştir. Bu çalışma bütün bu tartışmaları olabildiğince geniş bir perspektiften ele almakta, şarkiyatçıların klişeleşmiş bazı iddialarına cevaplar da içerir bir tarzda konuyu değerlendirmektedir.Yahudi Kültürü ve Hadisler, konuyla ilgilenenler açısından gözden kaçmaması gereken bir eser."

"

Yahudi Kültürü ve Hadisler

Stok kodu: 447
400,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page