top of page
"

"Kur’ân’da “bilgi” ve “ilim” konularını ele alan bu çalışma, giriş ve üç bölümden müteşekkildir. Giriş kısmında, ilim ve cehalet kavramlarının sözlük anlamı ile asıl konumuza bir hazırlık olması için felsefî disiplinlerde bilginin kaynağı ve değeri üzerinde duruluyor. Birinci bölümde, Kur’ân’a göre “ilim” ve “cehalet” kavramlarının anlamıyla, ilim ve cehalet anlamını ifade eden birçok kavramın anlam alanına ve bilginin mertebelerine değiniliyor. İkinci bölümde, mahiyeti ve sahipleri açısından ilim konusu işleniyır. Burada gayb ve şehadet ilmi, yetersiz ve kâmil ilim ile Allah’ın, meleklerin ve peygamberlerin ilmi konularına yer veriliyor. Üçüncü bölümde ise, Kur’ân’a göre ilmin değeri, cehaletin değersizliği ve cehalet ile cahiliyye arasındaki ilişki belirtilmeye çalışılıyor. Sonuç kısmında, genel bir değerlendirme yapılıyor."

"

Kur'an'da Bilgi

Stok kodu: 371
245,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page